Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Συνεργαζόμενοι Φορείς

Thinking

Η thinking δραστηριοποιείται στο χώρο ψηφιακών εφαρμογών και υπηρεσιών marketing από το 2009, έχοντας αναπτύξει δραστηριότητα στην παροχή τεχνογνωσίας και στην ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών, με έμφαση στην b2b υποστήριξη εκδοτικών οίκων για τη μετάβαση τους στη ψηφιακή εποχή. Βασική κατεύθυνση της επιχείρησης είναι η ανάπτυξη υψηλής τεχνολογίας υπηρεσιών που υποστηρίζουν τα προϊόντα και το marketing των πελατών της με καινοτόμες λύσεις και πρωτοποριακές εφαρμογές για όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας καθώς και της εμπορικής εκμετάλλευσης περιεχομένου.  Η επιχείρηση έχει επενδύσει στην έρευνα και ανάπτυξη λύσεων που βασίζονται στην χρήση ανοικτών τεχνολογιών επισημείωσης και τεκμηρίωσης κειμένων και στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας για την εφαρμογή τους σε καινοτόμα πεδία των ψηφιακών εκδόσεων (digital publishing).

Π.Ν. Σάκκουλας

Η Π.Ν. Σάκκουλας αποτελεί έναν από τους πιο παραδοσιακούς και αξιόπιστους εκδοτικούς οίκους της χώρας με εξειδίκευση στις νομικές εκδόσεις. Η επιχείρηση έχει επενδύσει σε ψηφιακές υποδομές και υπηρεσίες, συμμετέχοντας στο πρόγραμμα Digicontent (ΕΣΠΑ 2007-2013), στο πλαίσιο του οποίου ψηφιοποιήθηκε μεγάλο μέρος του καταλόγου και δημιουργήθηκαν ψηφιακές υπηρεσίες πρόσβασης των πελατών του στο περιεχόμενο μέσω ebooks, e-subscription services και mobile apps. H Π.Ν. Σάκκουλας επενδύει στη κωδικοποίηση του περιεχομένου των εκδόσεων της και στην αρχειοθέτηση τους με σύγχρονες μεθόδους και έχει αυτοματοποιήσει τη διαδικασία σύνταξης και επιμέλειας των νομικών της περιοδικών (Ποινικά Χρονικά και Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου) με χρήση αποθήκευσης του περιεχομένου τους σε βάση δεδομένων που υποστηρίζει τη διαδικασία ψηφιακής πρόσβασης μέσα από συνδρομητικές υπηρεσίες. Παράλληλα, ενδιαφέρεται να αναπτύξει περισσότερο τις τεχνικές τεκμηρίωσης και οργάνωσης του περιεχομένου της με ψηφιακά μέσα και να επεκτείνει τις εκδοτικές δραστηριότητες της σε άλλα θεματικά πεδία, προκειμένου να διευρύνει την πελατειακή της βάση. Στην κατεύθυνση αυτή, προσανατολίζεται στη δημιουργία και διάθεση καταλόγου ψηφιακών εκδόσεων με υπηρεσίες πρόσβασης/συνδρομής μέσα από το διαδίκτυο (book-in-browser) και την ενίσχυση της επιμελητικής της ομάδας με στελέχη που διαθέτουν δεξιότητες στην ηλεκτρονική σημασιολογική κωδικοποίηση και τεκμηρίωση του περιεχομένου των βιβλίων.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΛ/ΛΑΚ 

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) ιδρύθηκε το 2008, σήμερα αποτελείται από 30 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και κοινωφελείς φορείς. Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην ανοιχτότητα και ειδικότερα στην προώθηση και ανάπτυξη των Ανοιχτών Προτύπων, του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου, των Ανοιχτών Δεδομένων και των Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για τις ανοιχτές τεχνολογίες. Ανάμεσα στους φορείς που συμμετέχουν στον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών είναι τα πιο πολλά ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα.

ΕΠΙΣΕΥ

Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας συνεργαστήκαμε με το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Πιο συγκεκριμένα το ΕΠΙΣEY μας βοήθησε στην εγκατάσταση, παραμετροποίηση και εκπαίδευση του εργαλείου SAGE που έχει αναπτυχθεί από το εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Συστημάτων Μάθησης. Το SAGE χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα μελέτη για τον εμπλουτισμό των μεταδεδομένων με τη χρήση τεχνολογιών επεξεργασίας φυσικού λόγου και τεχνητής νοημοσύνης.