Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Book in Browser

Το παρόν έργο αφορά στην ανάπτυξη μιας καινοτόμου προσέγγισης η οποία θα παρέχει εμπορικές και αναγνωστικές υπηρεσίες για τις Εκδόσεις Thinking (λογοτεχνία) και τις εκδόσεις Π.Ν. Σάκκουλας (νομικές εκδόσεις).

Η βασική καινοτομία του εγχειρήματος αφορά (α) στην ενσωμάτωση τεχνολογιών επισημείωσης περιεχόμενου που προέρχονται από τις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες σε εμπορική εφαρμογή, (β) στο σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας ανταγωνιστικής εμπειρίας ψηφιακής ανάγνωσης, (γ) στη δημιουργία μιας ευέλικτης αρχιτεκτονικής συστήματος, η οποία χρησιμοποιεί open source τεχνολογίες και κατά αυτό τον τρόπο είναι διασφαλισμένη ως προς τις μελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις και (δ) στην ύπαρξη -στον πυρήνα της- μιας διεπαφής προγραμματισμού εφαρμογών (BookAPI) η οποία διαχειρίζεται και συνδέει όλες τις εφαρμογές και τις λειτουργίες τους, προσφέροντας ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό μοντέλο εμπορικής αξιοποίησης ψηφιακού περιεχομένου. 

Τα παραπάνω θέτουν τις προϋποθέσεις για την εξέλιξη του πειραματικού προϊόντος σε μια ολοκληρωμένη ψηφιακή εκδοτική λύση (αποθήκευση, διαχείριση, εμπορική διάθεση, απεικόνιση περιεχομένου), καλύπτοντας μια πραγματική ανάγκη για την αγορά των μικρομεσαίων εκδοτών αλλά και τις ανάγκες του τελικού χρήστη/αναγνώστη (ανάγνωση, παραμετροποίηση, σημειώσεις, υπογραμμίσεις, λίστες, κοκ).

Πλατφόρμα

Βασικός άξονας του ερευνητικού έργου είναι ο σχεδιασμός και ανάπτυξη μιας πλατφόρμας διάθεσης κωδικοποιημένου περιεχομένου λογοτεχνικών βιβλίων και επιστημονικών συγγραμμάτων και περιοδικών σε περιβάλλον browser.

Η πλατφόρμα λαμβάνοντας ως σημείο αναφοράς τα πλεονεκτήματα και την ποιότητα υπηρεσιών ανάγνωσης των ειδικών λογισμικών ηλεκτρονικών βιβλίων (e-reader software) επιχειρεί να τα μεταφέρει σε περιβάλλον web browser όπου δεν απαιτείται κάποια εξειδικευμένη συσκευή ή λογισμικό πρόσβασης για την ανάγνωση του περιεχομένου.

Ακολουθώντας τις τελευταίες εξελίξεις η πλατφόρμα υποστηρίζει τις αρχές των διασυνδεδεμένων δεδομένων παρέχοντας πλούσια, μηχαναγνώσιμα μεταδεδομένα με δυνατότητες αυτοματοποίησης  επιλεγμένων εργασιών επισημείωσης και σημασιολογικού εμπλουτισμού, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μελλοντικές AI-enhanced ψηφιακές εκδόσεις. Τα παραπάνω διευκολύνουν τη δομική και σημασιολογική διαλειτουργικότητα των ψηφιακών εκδόσεων με ευρωπαϊκές και παγκόσμιες πρωτοβουλίες του Web 3.0 στους αντίστοιχους κλάδους.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας μπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα:

  • Η πλατφόρμα καλύπτει όλο τα φάσμα των ψηφιακών αναγκών ενός εκδότη (αποθήκευση, διαχείριση,  εμπορική διάθεση, απεικόνιση περιεχομένου), 
  • Η πλατφόρμα καλύπτει τις ανάγκες ενός αναγνώστη (ανάγνωση, παραμετροποίηση, σημειώσεις, υπογραμμίσεις)
  • Η πλατφόρμα είναι διασφαλισμένη ως προς τις μελλοντικές  τεχνολογικές εξελίξεις καθώς δεν βασίζεται σε μια προκαθορισμένη τεχνολογία  αλλα σε  πολλές διαφορετικές τεχνολογίες ανοιχτού κώδικα οι οποίες ελέγχονται από ένα κεντρικό API δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες συνεχούς εξέλιξης της πλατφόρμας με την προσθήκη νέων λειτουργιών ή την ενσωμάτωση τρίτων υπηρεσιών.

sakkoulas publishing homepage

Κεντρική σελίδα εκδόσεων Π.Ν. Σάκκουλας

Σελίδα παρουσίασης περιοδικού  Ποινικά Χρονικά των εκδόσεων Π.Ν. Σάκκουλας

Αρχείο τευχών περιοδικού  Ποινικά Χρονικά των εκδόσεων Π.Ν. Σάκκουλας

 

Τίτλοι βιβλίων των εκδόσεων thinking

Ενότητα “explore”, σελίδα χαρακτήρων των εκδόσεων thinking

 

Διαχειριστικό: προεπισκόπιση σημειώσεων χρήστη

Η ευελιξία της πλατφόρμας επιτυγχάνεται μέσω του  BookAPI, μιας διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο αυτού του έργου η οποία μας επιτρέπει να διαχειριζόμαστε όλες τις εκφάνσεις των εκδοτικών προϊόντων (πώληση/διάθεση, ανάγνωσης) και των υπηρεσιών τελικού χρήστη (διεπαφή ανάγνωσης, εργαλεία ανάγνωσης, διαχείριση λογαριασμού).

Η προοπτική αξιοποίησης της τεχνογνωσίας αυτής αφορά σε νέες, ψηφιακές εκδόσεις μυθοπλαστικής πεζογραφίας, ποίησης, νομικών βιβλίων και περιοδικών, καθώς και στην ανάπτυξη B2B προϊοντικής λύσης για τη διάθεση των συνολικών τεχνικών αποτελεσμάτων του έργου ως SaaS σε άλλους εκδοτικούς οίκους. Θεωρούμε ότι στο πλαίσιο του έργου αυτού έχουμε θέσει τις κατάλληλες βάσεις ώστε η πειραματική ανάπτυξη να αποτελέσει τη βάση για ένα ανταγωνιστικό εμπορικό προϊόν το οποίο παρέχει σύγχρονες και καινοτόμες λύσεις στην εκδοτική αγορά.

Αναγνωστική Εμπειρία

Η αναγνωστική εμπειρία είναι ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της πειραματικής πλατφόρμας ανάγνωσης.

Προσεγγίζουμε την αναγνωστική εμπειρία από δύο οπτικές

Από την πλευρά του κατασκευαστή/εκδότη, ο σχεδιασμός της αναγνωστικής εμπειρίας διακρίνεται στα ακόλουθα επίπεδα:

  • Επισημείωση (Encode), όπου το κείμενο εμπλουτίζεται με δομική και σημασιολογική επισημείωση, που περιλαμβάνει μεταδεδομένα, πρωτοσέλιδα, επικουρικά, χαρακτήρες, αντικείμενα, σχέσεις, σκηνές, αναφορές στον χρόνο και το χώρο, γλωσσικά, πραγματολογικά και ερμηνευτικά στοιχεία
  • Ανάγνωση (Read), όπου προσφέρεται ένα καλαίσθητο και λειτουργικό τυπογραφικό και σχεδιαστικό περιβάλλον ανάγνωσης, μαζί με μια εργαλειοθήκη για την παραμετροποίησης της εμφάνισης και την ενίσχυση της ανάγνωσης, όπως πλοήγηση και σημειώσεις του επιμελητή με βάση την εργασία που έχει γίνει στην επισημείωση, αλλά και με δυνατότητα προσθήκης περιεχομένου από τον χρήστη, με τη μορφή σελιδοδεικτών και σημειώσεων
  • Εξερεύνηση (Play), όπου, εκτός του κυρίως κειμένου, δίνονται νέοι τρόποι προσέγγισης του κειμένου με πρωτότυπες διαδρομές για την αξιοποίηση στοιχείων που έχουν επισημειωθεί. Η δυνατότητα αυτή είναι πλέον κατάλληλη και υλοποιείται για τα μυθιστορηματικά κείμενα.

Από τη σκοπιά του χρήστη-αναγνώστη, ο σχεδιασμός της αναγνωστικής εμπειρίας διακρίνεται στα ακόλουθα επίπεδα:

  • Ανάγνωση (Read), όπου περιλαμβάνονται οι τεχνικές σχεδιαστικές επιλογές, όπως τυπογραφία, χρώματα, γραφικά, πλοήγηση, συμβατότητα του design με όλες τις οθόνες ανεξαρτήτως διαστάσεων
  • Μάθηση (Learn), όπου περιλαμβάνεται πληροφορία προσβάσιμη από το αναγνωστικό περιβάλλον και ενισχύει την ανάγνωση, όπως γλωσσικές, πραγματολογικές και ερμηνευτικές σημειώσεις, καθώς και μια εργαλειοθήκη για τον χρήστη
  • Εξερεύνηση (Explore), όπου, εξωκειμενικά αλλά με τρόπο προσβάσιμο και από την πλοήγηση, συγκεντρώνεται όλο το περιεχόμενο που προκύπτει από την επισημείωση αλλά δεν προσφέρει ενσωματωμένο στο κείμενο, όπως χάρτες χαρακτήρων, κάρτες χαρακτήρων, ευρετήριο εικονογραφήσεων, ευρετήριο αντικειμένων, χρονολόγια, χάρτες τοποθεσιών, εξειδικευμένες αναζητήσεις στη βάση (queries). Η δυνατότητα αυτή είναι πλέον κατάλληλη και υλοποιείται για τα μυθιστορηματικά κείμενα.

Η φιλοσοφία του εγχειρήματος αναπτύσσεται γύρω από τους εξής πυλώνες: