Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ανακαλύπτω

Βασισμένοι στην επιμελητική επεξεργασία και εμπλουτισμού των κειμένων μέσω μιας τυποποιημένης διαδικασίας επισημείωσης των κειμένων έχουμε την δυνατότητα να δημιουργίας ενοτήτων που αποτελούν παράγωγα αυτής της επεξεργασίας. 

Οι σελίδες αυτές έχουν ώς στόχο την εξωκειμενική εξερεύνηση του κειμένου το οποίο μας βοηθά σε ενέργειες όπως ή προεπισκόπιση, γρήγορη επανάληψη αλλά και ανάδειξη στοιχείων τα οποία δεν είναι τόσο εμφανή μέσα στο κείμενο. 

Μερικά παραδείγματα αποτελούν:

  • χάρτες χαρακτήρων
  • ευρετήριο εικονογραφήσεων
  • ευρετήριο αντικειμένων
  • Χρονολόγια
  • χάρτες τοποθεσιών