Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Διαβάζω

Η ανάγνωση του περιεχομένου γίνεται μέσω της διεπαφής “Book in Browser” που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο αυτού του έργου. Κάθε βιβλίο αποκτά τη δική του μοναδική παρουσία στον ιστό, με πρόσβαση σε περιεχόμενο και δυνατότητες ανάγνωσης, αγοράς, εξερεύνησης.

Το περιβάλλον ανάγνωσης είναι σχεδιασμένο ώστε να καλύπτει της ανάγκες απεικόνισης τόσο λογοτεχνικών κειμένων όσο και πιο τεχνικών περιπτώσεων όπως είναι τα πανεπιστημιακά συγγράμματα.

Ο αναγνώστης έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο από οποιαδήποτε συσκευή καθώς η διεπαφή έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις αρχές του Responsive Web Design ενώ έχει δημιουργηθεί μια σειρά από αναγνωστικά εργαλεία τα οποία υποβοηθούν τον αναγνώστη όπως:

  • Πλοήγηση ανά μονάδα περιεχομένου (π.χ. Κεφάλαιο για βιβλία, άρθρο για περιοδικά)
  • Προσθήκη σελιδοδείκτη σε επίπεδο παραγράφου για την γρήγορη πρόσβαση στο περιεχόμενο
  • Αυξομείωση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Αλλαγή θέματος (theme) περιβάλλοντος
  • Αλλαγή στοίχισης κειμένου

Μενού ρυθμίσεων κειμένου: διαθέσιμες λειτουργίες