Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

BookAPI

Σκοπός του Book API είναι η διάθεση και διαλειτουργικότητα των δεδομένων των βιβλίων και των περιοδικών, καθώς και η ευέλικτη μετατροπή τους σε κατάλληλα πρότυπα σειριοποίησης (serialisation formats) προς κατανάλωση, τόσο από την εφαρμογή Book-in-Browser όσο και τη διάθεσή τους σε τρίτες εφαρμογές και υπηρεσίες Διαδικτύου.  Το BookAPI αποτελεί τον πυρήνα της πλατφόρμας και είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση του συνόλου των εργαλείων και διαδικασιών, όπως η απεικόνιση της διεπαφής χρήστη (UI), η αποθήκευση περιεχομένου (βιβλία, περιοδικά) καθώς και το εμπορικό σκέλος πώλησης/διάθεσης προϊόντων (ecommerce). 

Τεχνικός στόχος του Book API είναι ο κοινός τρόπος χειρισμού των επερωτήσεων προς τις πληροφορίες των ψηφιοποιημένων βιβλίων και περιοδικών, χωρίς να απαιτείται η έκθεση των εφαρμογών και των υπηρεσιών Διαδικτύου στην πολυπλοκότητα της επεξεργασίας των επερωτήσεων, στην ανάλυσή τους και στη διαμόρφωση της κατάλληλης απάντησης με βάση το είδος του βιβλίου ή περιοδικού και τα διαθέσιμα κωδικοποιημένα δεδομένα.

H επιλογή αυτή προσφέρει μεγάλη ευελιξία στη μελλοντική ενσωμάτωση (integration) νέων εργαλείων όπως για παράδειγμα, εναλλακτικές πλατφόρμες διάθεσης προϊόντων, διασύνδεση με υπηρεσίες ERP, εξαγωγή περιεχομένου σε άλλους μορφότυπους, κ.α. Όλα τα παραπάνω συνθέτουν μια ιδιαίτερα ελκυστική πρόταση υπηρεσιών για την εκδοτική αγορά.